©  Domov ©  Hľadanie ©  Registrovať ©  Reklama ©  BanList ©  Kontakt ©    

Máme 779394 Používateľov a 580916 Príspevkov
 
22 Mar 2019, 13:42
Reklama : 1 | 0
srand(); $reklama = rand (5,7); srand();Reset Windows Password

  • Strana:
  • 1
Reset Windows Password  (Prečítané 11233 krát)
Autor Príspevok

*


Cucaj Rank : 2
karma +1216/-6
Príspevkov : 4374
Referal body : 13
SMS Body : 10

Zobraziť profil


#0

| 26 Jan 2010, 12:39

Reset Windows Password 1.1.0.148Na rozdiel od iných podobných utilít, Windows Password Reset - jediný program, ktorý funguje správne so všetkými typmi používateľských účtov systému Windows.

Windows Password Reset - najlepší profesionálny program pre reset, zmeniť alebo obnoviť heslá pre všetky typy používateľských účtov systému Windows. Nástroj podporuje všetky verzie Windows, práca s miestnymi a doménové účty, takmer okamžite obnoví heslá pre účty, naviac.

Reset systému Windows je vyžadované heslo, keď prídu heslo správcu, ak zabudli heslo pre prihlásenie do systému Windows nie je možné aktivovať váš účet. Program je nahraný z bootovacie CD alebo USB disku. Aplikačné rozhranie je vyrobený vo forme sprievodcu. Preto je proces operácie nezdá ťažké, aj neskúsení používatelia.

Funkcia Reset Windows Password:
- Jednoduché, intuitívne grafické rozhranie.
- Reset a zmena hesla lokálnych používateľov a administrátorov, správcov doménové účty používateľov, účet režime obnovenie adresárových služieb.
- Aktivácia a odblokovanie užívateľských účtov.
- Vypína vypršania platnosti hesla.
- Pokročilé algoritmy pre nájdenie hesla.
- Podpora pre všetky verzie Windows, vrátane Windows 7.
- Podpora Windows (X64).
- Boot z bootovacie CD alebo USB disku.
- Veľká zbierka IDE, SATA, SCSI, RAID ovládače.
- Detekuje viac operačných systémov v počítači nainštalovaný.
- Umožňuje vrátiť späť zmeny v systéme.
- Odstraňuje heslá a iné citlivé údaje z vášho počítača.Kód:
Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registujte sa alebo sa  prihláste
Registraciou ziskate zadarmo pristup k odkazom na rapidshare, upnito, hellshare a desiatky dalsim.
Posledná zmena: 07 Okt 2010, 06:02 od vladkoo®

Ak je súbor zaheslovaný tak 31101972 V prípade problému s uploadom  , ak problému niet   Mrknutie

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : 2
karma +1216/-6
Príspevkov : 4374
Referal body : 13
SMS Body : 10

Zobraziť profil


#1

| 07 Okt 2010, 07:09

Reset Windows Password Standard Edition 1.2.1.195

Zabudli ste heslo alebo zamknuté účet systému Windows, je najčastejší problém pre obnovu dát špecialisti budú musieť vysporiadať s. Dalo by sa formátovať pevný disk alebo preinštalovať operačný systém, ale to by vás od čiastočnej strate dát, osobných nastavení a navyše bolesti hlavy. Okrem toho, že všetko môže nejakú dobu trvať. K dispozícii je rýchlejší a elegantný spôsob, ako z tejto situácie. Stačí spustiť Reset Windows hesiel z bootovacie CD alebo USB a obnoviť zabudnuté heslo alebo odomknutie účtu. Je to otázka pár minút! Reset hesla Windows je najvýkonnejší riešenie pre obnovu alebo vynulovanie všetkých typoch účtu hesla Windows: používateľ ', správca, Active Directory účty a správcovi domény. Program je navrhnutý špeciálne pre neskúsených užívateľov a je ľahko ovládateľná. Na druhej strane, heslo vyhľadávacie algoritmy sú jedinečné a ktoré sa nepoužívajú v inej podobnej aplikácie. Na rozdiel od iných utilít, Reset hesla Windows je jediný program, ktorý je schopný správne spracovať všetky typy účtov Windows.

Vlastnosti
• Jednoduché a intuitívne grafické rozhranie. Žiadne ďalšie škaredé DOS výzvy.
• Obnoví a upravuje hesiel lokálnych užívateľov a správcov, správca domény, Active Directory užívateľov, DSRM účet.
• Umožňuje odomkne a užívateľských účtov.
• Zakáže heslo vypršania opcie.
• Obnoví SYSKEY (s plnou re-používateľské heslá šifrovanie)
• Pokročilé vyhľadávanie hesla algoritmy (tiež známy ako útok AI).
• Vypíše užívateľské heslo hash z SAM pre ďalšiu analýzu.
• Vypíše heslo hash z Active Directory.
• Vypíše domény poverenia uložené v medzipamäti.
• Podporuje všetky verzie Windows NT-založené, vrátane najnovších Windows 7.
• Všetky verzie obsahujú nástroje pre vytváranie bootovacie CD / DVD / USB disk od stiahnutia ISO súboru s aplikáciou.
• Podporuje 64-bit Windows.
• veľká zbierka IDE, SATA, SCSI, RAID ovládače.
• Detekuje niekoľko operačných systémov nainštalovaných na počítači.
• Podpora non-anglickej verzie systému Windows a hesiel v národných kódovaniach.
• Umožňuje skaza zmeny vykonané v systéme.
• Odstráni heslá a iné citlivé údaje z počítača.
• Podrobné pomoc.

Home Page - Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste
Kód:
Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registujte sa alebo sa  prihláste
Registraciou ziskate zadarmo pristup k odkazom na rapidshare, upnito, hellshare a desiatky dalsim.

Ak je súbor zaheslovaný tak 31101972 V prípade problému s uploadom  , ak problému niet   Mrknutie

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : n/a
karma +6/-8
Príspevkov : 2238
Referal body : 0
SMS Body : 0

Zobraziť profil
#2

| 01 Nov 2014, 09:05

Passcape Software Reset Windows Password 4.2.0 Advanced EditionLost password or locked Windows account is the most frequent problem data recovery specialists have to deal with. You could format the hard drive or reinstall your operating system, but that wouldn't keep you from partial loss of data, personal settings and extra headache. Besides, all that can take some time. There is a quicker and more elegant way out of this situation. Just run Reset Windows Passwords from a bootable CD or USB and reset the forgotten password or unlock the account. Its a matter of a few minutes! Reset Windows Password is the most powerful solution for recovering or bypassing all types of Windows account passwords: user, administrator, Active Directory accounts, and domain administrators.

The program is designed specifically for an inexperienced user and is easy to operate. On the other hand, the password lookup algorithms are unique and not used in any similar application.

Features
Simple, intuitive graphic interface. No more ugly DOS prompts.
Resets and modifies passwords of local users and administrators, domain administrator, Active Directory users, DSRM account.
Enables and unlocks user accounts.
Disables the password expiry option.
Resets SYSKEY (with full user passwords re-encryption)
Advanced password lookup algorithms (Artificial Intelligence attack, password recovery using Passcape tables, instant password recovery for the most accounts with fingerprint logon, etc.)
Dumps user password hashes from SAM for further analysis.
Dumps password hashes from Active Directory.
Dumps domain cached credentials.
Supports all versions of NT-based Windows, including the Windows 8.
All editions include the utility for creating a bootable CD/DVD/USB disk from the downloadable ISO file with the application.
Supports 64-bit Windows.
Large collection of IDE, SATA, SCSI, RAID drivers.
Detects several operating systems installed on the computer.
Supports non-English versions of Windows and passwords in national encodings.
Allows undoing changes made to the system.
Deletes passwords and other sensitive data from the computer.
Mounting virtual drives.
Detailed help.

Requirements
512 Mb of RAM, CD-ROM (DVD) or USB drive, OS based on Windows NT, BIOS should support booting from CD/DVD or USB devices.

Compatibility
Operating systems: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012. File systems: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.

Supported languages
Chinese, English, French, Hebrew, German, Persian, Russian.

Reset Windows Password v4.2.0
New version of the password reset tool has been released with 2 new features:

- SYSKEY password lookup feature. Now you can search for SYSKEY startup passwords.
- New password extraction module has been added for instant recovery of some sensitive information in a domain. For example, the following plaintext passwords of any domain user are decrypted instantly (!) now: Web site passwords in Internet Explorer 10-11, Google Chrome, Opera Browser, LAN passwords, etc.
- Fixed a password search problem in sector-based word indexing tool. Some NTLM passwords may be skipped by the program.
- Fixed a critical error in password search engine. Dictionary attack was not working properly sometimes.

Kód:
Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registujte sa alebo sa  prihláste
Registraciou ziskate zadarmo pristup k odkazom na rapidshare, upnito, hellshare a desiatky dalsim.

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : n/a
karma +6/-8
Príspevkov : 2238
Referal body : 0
SMS Body : 0

Zobraziť profil
#3

| 28 Nov 2014, 19:33

Passcape Software Reset Windows Password 5.0.0.535 AELost password or locked Windows account is the most frequent problem data recovery specialists have to deal with. You could format the hard drive or reinstall your operating system, but that would not keep you from partial loss of data, personal settings and extra headache. Besides, all that can take some time. There is a quicker and more elegant way out of this situation. Just run Reset Windows Passwords from a bootable CD or USB and reset the forgotten password or unlock the account. Its a matter of a few minutes! Reset Windows Password is the most powerful solution for recovering or bypassing all types of Windows account passwords: user, administrator, Active Directory accounts, and domain administrators.

The program is designed specifically for an inexperienced user and is easy to operate. On the other hand, the password lookup algorithms are unique and not used in any similar application.

Features
Simple, intuitive graphic interface. No more ugly DOS prompts.
Resets and modifies passwords of local users and administrators, domain administrator, Active Directory users, DSRM account.
Enables and unlocks user accounts.
Disables the password expiry option.
Resets SYSKEY (with full user passwords re-encryption)
Advanced password lookup algorithms (Artificial Intelligence attack, password recovery using Passcape tables, instant password recovery for the most accounts with fingerprint logon, etc.)
Dumps user password hashes from SAM for further analysis.
Dumps password hashes from Active Directory.
Dumps domain cached credentials.
Supports all versions of NT-based Windows, including the Windows 8.
All editions include the utility for creating a bootable CD/DVD/USB disk from the downloadable ISO file with the application.
Supports 64-bit Windows.
Large collection of IDE, SATA, SCSI, RAID drivers.
Detects several operating systems installed on the computer.
Supports non-English versions of Windows and passwords in national encodings.
Allows undoing changes made to the system.
Deletes passwords and other sensitive data from the computer.
Mounting virtual drives.
Detailed help.

Requirements
512 Mb of RAM, CD-ROM (DVD) or USB drive, OS based on Windows NT, BIOS should support booting from CD/DVD or USB devices.

Supported languages
Chinese, English, French, Hebrew, German, Persian, Russian.

Whats New:
Support for UEFI-based PCs.
Support for Windows 10 Technical Preview.
New feature for changing account flags and properties.
A lot of new IDE/SATA/SCSI drivers (38 Mb agains 13 Mb in previous version) were added to the programs package.
The program migrated to 64-bit environment in order to keep better compatibility with both BIOS and UEFI based computers.
A lot of enhancements in LM plaintext password recovery engine. More sophisticated password guessing of LM hashes.
Some changes in (plain-text) password search engine.
Update for French interface (was kindly provided by Laurent Debard).

Operating System: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012. File systems: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.

Kód:
Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registujte sa alebo sa  prihláste
Registraciou ziskate zadarmo pristup k odkazom na rapidshare, upnito, hellshare a desiatky dalsim.

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : n/a
karma +6/-8
Príspevkov : 2238
Referal body : 0
SMS Body : 0

Zobraziť profil
#4

| 07 J?n 2015, 17:02

Passcape Software Reset Windows Password 5.1.3.559 Advanced EditionLost password or locked Windows account is the most frequent problem data recovery specialists have to deal with. You could format the hard drive or reinstall your operating system, but that would not keep you from partial loss of data, personal settings and extra headache. Besides, all that can take some time. There is a quicker and more elegant way out of this situation. Just run Reset Windows Passwords from a bootable CD or USB and reset the forgotten password or unlock the account. Its a matter of a few minutes! Reset Windows Password is the most powerful solution for recovering or bypassing all types of Windows account passwords: user, administrator, Active Directory accounts, and domain administrators.

The program is designed specifically for an inexperienced user and is easy to operate. On the other hand, the password lookup algorithms are unique and not used in any similar application.

Features
Simple, intuitive graphic interface. No more ugly DOS prompts.
Resets and modifies passwords of local users and administrators, domain administrator, Active Directory users, DSRM account.
Enables and unlocks user accounts.
Disables the password expiry option.
Resets SYSKEY (with full user passwords re-encryption)
Advanced password lookup algorithms (Artificial Intelligence attack, password recovery using Passcape tables, instant password recovery for the most accounts with fingerprint logon, etc.)
Dumps user password hashes from SAM for further analysis.
Dumps password hashes from Active Directory.
Dumps domain cached credentials.
Supports all versions of NT-based Windows, including the Windows 8.
All editions include the utility for creating a bootable CD/DVD/USB disk from the downloadable ISO file with the application.
Supports 64-bit Windows.
Large collection of IDE, SATA, SCSI, RAID drivers.
Detects several operating systems installed on the computer.
Supports non-English versions of Windows and passwords in national encodings.
Allows undoing changes made to the system.
Deletes passwords and other sensitive data from the computer.
Mounting virtual drives.
Detailed help.

Requirements
512 Mb of RAM, CD-ROM (DVD) or USB drive, OS based on Windows NT, BIOS should support booting from CD/DVD or USB devices.

Compatibility
Operating systems: Windows NT, Windows 2000, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8, Windows Server 2012. File systems: FAT12, FAT16, FAT32, NTFS, NTFS5.

Supported languages
Chinese, English, French, Hebrew, German, Persian, Russian.

Reset Windows Password 5.1.3
New version of our Windows password reset tool has been submitted with the following changes:
- New feature for looking up lost product keys and serial numbers.
- New icons and some visual enhancements.
- The program now correctly processes Account expire date and Logon hours flags and resets it if needed. This additional checkout is applied for both SAM and Active Directory accounts.
- Several default setting were changed in password lookup dialogs.
- Some annoying warnings were suppressed when parsing Active Directory databases.
- Update for French and Russian interfaces (provided by Laurent Debard).
- Minor improvements.
- Fixed a critical error parsing Outlook Express entries. The bug affected some password lookup modules.

Kód:
Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registujte sa alebo sa  prihláste
Registraciou ziskate zadarmo pristup k odkazom na rapidshare, upnito, hellshare a desiatky dalsim.

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : n/a
karma +0/-0
Príspevkov : 2
Referal body : 0
SMS Body : 0

Zobraziť profil WWW

#5

| 15 J?l 2016, 08:31

How to reset forgotten Windows login password? A few days ago, I had met the headache things that I had forgotten Windows  login password. The login screen rejected my password. I was frustrated because there was very important data on my disk and I couldn’t reinstall the OS. However, I fortunately got Windows Password Key to reset forgotten Windows  password instantly yet no data loss.  It is really a nice Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste
Windows administrator password recovery tool
. I get it from Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste


Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste
FREE DOWNLOAD FROM HERE->>
Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  

*


Cucaj Rank : n/a
karma +0/-0
Príspevkov : 2
Referal body : 0
SMS Body : 0

Zobraziť profil WWW

#6

| 20 J?l 2016, 08:09

If your Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP runs too slow or you want to clean up registry and junk files in it, hey you can use Tenorshare Windows Care Genius to Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste
clean up Windows registry
. It is able to speed up your slow Windows PC. See more at Ako hosť nemáte oprávnenie prezerať obsah na stiahnutie.
Registrujte sa alebo sa prihláste

Pošli priateľom na FaceBooku
Linka:  
  • Strana:
  • 1

Reset Windows Password

V sekcii najdete linky na rapidshare, upnito, hellshare zadarmo

Skočiť na:  
Téma od Na vrch

Stránka vytvorená za 0.108 sekund, 23 otázok.
Cucaj.sk© | Poháňané SMF 1.1.11.
© 2005-2009, Simple Machines LLC. Všetky práva vyhradené.
Upozornenie: žiadny zo zobrazovaných súborov sa nenachádza na tomto serveri.
Autor stránky neberie žiadnu zodpovednosť za príspevky odoslané uživateľmi. Nepoužívajte
tieto stránky k distribúcii alebo k downloadu akýchkoľvek materiálov, ku ktorým nemáte
legálne opravnenie alebo licenciu. Všetky príspevky sem vkladáte na vlastnú zodpovednosť
Autor stránky odmieta akúkoľvek zodpovednosť za prípadne porušovanie zákonov.
Kopírovanie obsahu bez písomného súhlasu autora stránky je trestné.